Komplexní řešení
GDPR pro obce, města a příspěvkové organizace


Včetně služeb nezávislého pověřence pro ochranu osobních údajů.
Účinnost GDPR
nabyde platnosti přesně
25
květen 2018


Souhrnně o GDPR


Od 25.5.2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů pod názvem GDPR (General Data Protection Regulation).Vysoké sankce
20 000 000 Euro nebo 4%
celosvětového obratu za porušení povinností.
Každá obec musí mít ze zákona
pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Revoluce v ochraně dat
z Evropské unie.

GDPR user

Dokážete řešit následující požadavky
občana EU?

01

Smažte všechny záznamy o mé osobě ze všech systémů a současně vyhodnoťte, kdy na to mám nárok a kdy ne, případně po jaké době budou moje osobní data zapomenuta, pokud je nemůžete smazat okamžitě.

02

Veškerá data, která o mě evidujete, si chci odnést ve strukturované a počítačem čitelné podobě.

03

Prosím o vyřazení z marketingových databází a již mě nikdy nekontaktujte např. prostřednictvím emailu, SMS zpráv, rezervačních systémů, či jiných prostředků hromadné online komunikace.

Oblasti, kterých se GDPR dotýká


Problematika GDPR je velmi komplexní a klade na správce i zpracovatele osobních údajů nemalé nároky na znalosti. Je téměř nereálné, aby jedna osoba měla znalosti ze všech požadovaných oblastí nezbytných pro implementaci opatření a udržení souladu s GDPR. GDRP je o týmové spolupráci specialistů.
Směrnice

Revidovat a nastavit rámec interních směrnic a pravidel, které definují mimo jiné pravidla jak pracovat s osobními daty.
Kultura

Kultura organizace je klíčem k přístupu, jak zaměstnanci úřadu a smluvní partneři budou respektovat zásady ochrany osobních údaju.
IT Systémy
a infrastruktura

Identifikovat IT systémy bežící v infrastruktuře, provést klasifikaci a vytvořit katalog dat.
Lidé a znalosti

Vyškolit tým lidí, kteří zpracovávají osobní údaje, případně jakýmkoliv způsobem zpracovávají data s cílem zafixovat dovednosti a znalosti nutné pro GDRP.
Procesy

Zmapovat soubor procesu pro správu dat a informací.
Role

Popsat organizační strukturu s definicí rolí a odpovědností s dopadem na GDPR.
Informační toky

Zmapovat kvalitu datových toků a shodnout se na přístupu k řešení zjištěných problémů.
Součástí skupiny
ekonomicky propojených firem
s Galileo Corporation s.r.o.

Náš tým má zastoupeny všechny kompetence v dostatečné kapacitě nezbytné pro poskytování služeb v oblasti GDPR. Velmi dobře se orientujeme zejména v prostředí obcí, měst a příspěvkových organizací v celém spektru profesí, jako je IT, procesy, právo, bezpečnost, atd.

SPOLEČNOST V ČÍSLECH
GDPR EU
15 
let
Spolupracujte na GDPR s týmem, který již více jak 15 let poskytuje služby pro obce, města a příspěvkové organizace.
50 
členů
Náš 50-ti členný agregovaný expertní tým má dostatečnou kapacitu zajistit GDPR služby v kvalitě a termínu.
3200 
Na naše služby, poradenství a komplexní dodávky spoléhá více jak 3200 obcí, měst a příspěvkových organizací.
50 
tis.
Za 1 rok vyřešíme pro obce, města a příspěvkové organizace více jak 50.000 požadavků v oblastech řízení procesů, IT, bezpečnosti a vzdělávání.
24/7 
V rámci GDPR drží naši externí pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) pohotovost nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Tým, který se o vás postará

GDRP je o týmové spolupráci specialistů.Dušan Procházka
Dušan Procházka
CEO
Jurka Jiří
Jiří Jurka
Head of Delivery
Jan Postl
Jan Šuma
Data Protection Officer

Jakub Nešuta
Jakub Nešuta
Data Protection Officer
Riha Vladimir
Vladimír Říha
Data Protection Officer
Jan Postl
Jan Postl
Data Protection Officer


a dalších 40 lidí v našem týmu